Witamy na stronie Koncepcji budowy tras i ścieżek rowerowych w Sandomierzu. Koncepcję na zlecenie burmistrza miasta opracowało w 2012 r. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Pierwszy etap konsultacji społecznych opracowania trwał w dniach od 28 sierpnia do 25 września [zobacz >>>]. W tym czasie konsultowano diagnozę stanu istniejącego oraz mapę i opis planowanej infrastruktury rowerowej. Do 24 października konsultacjom podlegały zamieszczone koncepcje szczegółowych rozwiązań dla 10 wybranych skrzyżowań.

Ostateczna treść koncepcji oraz materiały z konsultacji dostępne są w bocznym menu jako pliki PDF do pobrania.