Konsultacje społeczne są ważnym elementem w pracy nad Koncepcją. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety na temat Koncepcji i własnych preferencji.

Ocena Koncepcji

1. Jak oceniasz zaproponowaną w Koncepcji ilość tras rowerowych?
jest za mała
jest za duża
jest właściwa

2. Jakie trasy należałoby dodać?

3. Które trasy należałoby usunąć?

4. Jak oceniasz zastosowane środki techniczne?

Ocena wariantów tras

5. Który wariant przebiegu trasy R-1 wzdłuż ul. Mickiewicza uważasz za najlepszy?
M-1 (z pasem dla rowerów w jezdni)
M-2 (z jazdą ulicami Żeromskiego - Parkową)
M-3 (z jazdą ulicami Podwale - Tatarska - Reformacka)
M-4 (z zajęciem dla rowerzystów dolnego chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza przez park)

6. Który z powyższych wariantów dopuszczasz w drugiej kolejności?

7. Który wariant przebiegu trasy R-1 wzdłuż ul. Zawichojskiej uważasz za najlepszy?
Z-1A (z jazdą wzdłuż ul. Zawichojskiej na całej długości jednokierunkowo )
Z-1AA (jak wyżej lecz z uspokojeniem ruchu)
Z-1B (z jazdą dwukierunkowo w górnej części po stronie zachodniej, a w dolnej po wschodniej)
Z-1BB (z jazdą w górnej części jednokierunkowo, w dolnej po stronie wschodniej z uspokojeniem ruchu)
Z-12 (po skarpie poza ulica Zawichojską)

8. Który z powyższych wariantów dopuszczasz w drugiej kolejności?

9. Który wariant przebiegu trasy R-22 uważasz za lepszy?
wariant 1 ( ulica Kruczą)
wariant 2 (wzdłuż rowu)

10. Czy Twoim zdaniem w sytuacjach konfliktowych (np. braku przestrzeni) wygoda i bezpieczeństwo rowerzystów powinny być stawiane ponad wygodę kierowców samochodów?
Zawsze
Raczej tak, w większości przypadków
Nie mam zdania
Raczej nie, tylko w wyjątkowych przypadkach
Nigdy

11. Czy na Starym Mieście należy udostępnić ulice do ruchu rowerowego?
wszystkie strefy piesze, w tym Rynek
wszystkie strefy piesze oprócz Rynku
nie udostępniać stref pieszych do ruchu rowerowego

12. Jak oceniasz zaproponowane etapowanie?

13. Które trasy w zamian można wykonać później niż przewiduje Koncepcja?

14. Inne uwagi

Twój profil

15. Jak często korzystasz z  roweru?
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Nie korzystałem w ostatnich 3 latach ani razu

16. Dokąd jeździsz na rowerze? (można zaznaczyć więcej niż jedno pole):
do szkoły
do pracy lub w celach z wiązanych z pracą
na zakupy, na basen itp.
rekreacyjnie

17. Twoja grupa wiekowa:
< 21
21-35
36-50
50-65
> 66

18. Twoje wykształcenie:
uczeń
podstawowe
średnie
wyższe

Sprawdź poprawność i kompletność swoich odpowiedzi i naciśnij przycisk.